Bir Kanaat Önderinin “Terörizm” Üzerine Düşünceleri

Düşünüyor muyuz?

Festival mi Rezalet mi!?