Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Linkedin button

Arsiv > ‘Düşündüren Araştırmalar’

Posted by admin On Mart - 29 - 2012 2 Comments
islam genel kongresi

Türkiye’nin komşularıyla arasının açılmaya çalışıldığı ve mezhep farklılıklarının öne çıkartıldığı bir dönemde, sağduyulu bir medya kuruluşunun bundan 80 yıl önceki “İslam Genel Kongresi” haberini gündeme taşıması, öne çıkartması son derece önemli ve anlamlı. Bu konunun başta ülkemiz olmak üzere bölge ülkelerinin yöneticileri ve halkları tarafından bilinmesi, hatırlanması, gündeme gelmesi büyük önem arz etmektedir.   SAĞDUYULU İTTİFAK ÇAĞRISI Tedirginlik vesilesi güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931’deki İslam Genel Kongresi’nin kararları dikkate şayandır. Yaşanmakta olan mezhep gerginliğini engellemenin yolu İslam Genel Kongresi’nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika’da başlayıp Ortadoğu’da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya  [ Read More ]

Posted by admin On Aralık - 6 - 2011 0 Comment
yeni-nesil-savas-teknolojileri

Savaşın Uzaktan Kontrollü Geleceği Casus uçak filosu, teröristlerin transit güzergahı olarak bilinen bölgenin üzerine kimyasal bir püskürtmede bulunuyorlar. Günler sonra askeri birlikler şüphelileri yüzlerce mil uzakta yakaladıklarında, üzerlerinde bu kimyasalın izlerini arıyorlar; böylelikle söz konusu alandan geçip geçmediklerini tespit edip, isyancı olup olmadıklarına karar veriyorlar. Anna Mulrine Pentagon’un cephaneliği saldırı maksadıyla üretilmiş insansız hava araçlarıyla dolu. Bundan bir sonraki aşama ise, karasinek boyutundaki denetim uçakları, şekil değiştiren “kimyasal robotlar” ve gökyüzünden püskürtülen takip ajanları olacak.. Peki, askerlerin savaş alanından bu denli uzağa sevkedilmelerinin anlamı nedir? ABD’nin kimyasal robot edinme yönünde çağrılarının ardında, bir binada delik açarak içeri girebilen, şekil değiştiren  [ Read More ]

Posted by admin On Kasım - 18 - 2011 0 Comment
arzi-mevud

Satır satır okunası bir konuşma metni* “Bu toplantı, Anadolumuzun doğu illerindeki hizmet ehli kıymetli kardeşlerimizin de iştirakiyle, önemli bir toplantı durumundadır. Şurada bir harita var; belki uzaktan iyi görülmez, ben açıklayayım: Türkiye’nin Kayseri dahil, Ankara’nın aşağısından Trabzon’un aşağısına kadar düz bir çizgi halinde ve Adana dahil, Silifke dahil aşağıya kadar olan kısmı; bütün Irak, bütün Suriye, bütün Ürdün; Arabistan yarımadasının da Medine-i Münevvere dahil kuzey kısmı; Sinâ yarımadasının tamamı ve Mısır’ın kuzeyi, İskenderiye’den ileriye doğru hudutlara dahil… Yâni, bizim şu anda içinde bulunduğumuz Malatya’nın da dahil olduğu bütün bu kısımlar İsrail’in haritası içindedir. [Benzer bir harita da CNN’de yayınlanmıştır.]   Yâni İsrail’in  [ Read More ]

Posted by admin On Mart - 1 - 2011 0 Comment
Misyonerlik

İlahi vahye dayanmakla birlikte asli özelliğini koruyamamış dinlere; değiştirilmiş , tahrif edilmiş anlamında muharref dinler (bozulmuş dinler) denilmektedir. İlahi vahye dayanmayan dinler ise batıl dinlerdir. İlahi vahye dayanan,  hiçbir bozulmaya uğramadan günümüze kadar gelen,  kıyamete kadar  da saflığını devam ettirecek  olan  İslam’da tebliğ ve irşadın hedefi,  en son ve en mükemmel din olan İslam’ın insanlara ulaştırılmasıdır.(Maide/ 67.)  Amaç insanların  zorla veya her türlü yola başvurarak Müslümanlaştırılması değil (Bakara/256; Yasin/17.), onları, Allah’ın yoluna hikmet ve güzel öğütle çağırmak ve onlarla en güzel şekilde mücadele etmektir. (Nahl/125.) Hıristiyanlık  ise, temel itibariyle ilahi vahye dayanmakla birlikte  asli özelliğini koruyamamış , değiştirilmiş, tahrif edilmiş ve bozulmuş bir dindir. Hıristiyanlık dinini yaymakla görevli kişilere  [ Read More ]

Posted by admin On Temmuz - 19 - 2009 0 Comment

İslam Medeniyet Tarihinde İlim Yolculukları Bir yerden diğerine seyahat etme anlamına gelen “rıhle” genelde âlimlerin, özelde muhaddislerin hadis öğrenmek, bildiklerini tevsik etmek için yaptıkları ilim yolculuklarını ifade etmek için kullanılır. Her şeyi bilen Allah Azze ve Celle, Hz. Âdem’i yaratınca, ona eşyayı öğretti, dilediği kullarına da murat ettiği kadar “ilim” verdi. İlmin gerekliğine inanan insanlar ilim sahiplerine ulaşıp onlardan istifade edebilmek için kısa-uzun rıhle/seyahatler yaptı. İlk Rıhle Genel anlamıyla ilk rıhle Hz. Âdem’le başlamıştır. Allah Teâla Hz. Âdem’i “Kamil insan şeklinde yarattığında” meleklere gönderip selam vermesini ve cevaplarını dinleyip öğrenmesini emretmiştir.(1) Kendisine “senden daha âlim birini tanıyor musun?” diye soran  [ Read More ]

Posted by admin On Temmuz - 17 - 2009 0 Comment

ÖNCE ONLAR BULMUŞTU Dünyanın üzerine bir güneş gibi doğan İslâmiyet, ilim öğrenmeyi teşvik ederek Müslümanların her bakımdan örnek alınabilecek bir medeniyet kurmalarını sağlamıştır. Kur’ân-ı Kerîm’in ve Peygamber Efendimiz’in (sas) teşvikleriyle, M.S. 800–1500 yılları arasında İslâm dünyasında, her konuda olduğu gibi, ilmî çalışmalarda da önemli ilerlemeler olmuş; birçok Batılı araştırmacı, İslâm dünyasının önemli ilim merkezlerine gelerek Müslüman âlimlerden ilim öğrenmiştir. Müslüman ilim adamlarının eserlerinden yaptıkları çevirilerle, kendi ülkelerinde mucit olarak meşhur olmuş çok sayıda Batılı araştırmacı vardır. Batı’nın meseleye taraflı yaklaşması, ülkemizde de bazı kesimlerin bu gerçeği kasıtlı olarak örtmeye çalışması neticesi maalesef Müslüman ilim adamları tarafından yapılan keşif ve ortaya  [ Read More ]

Posted by admin On Temmuz - 7 - 2009 0 Comment

Zinde Sosyal Gelişim Derneği tarafından toplumun Kur’an-ı Kerim’le nasıl buluştuğu, okumasını nasıl öğrendiği, Kur’an-ı Kerim meali okuma oranı, mealin yeterince okumama nedenleri, meale sahip olma oranı gibi konularla ilgili alanında ilk defa bir kamuoyu anketi yaptırıldı. ANAR kamuoyu araştırma şirketine yaptırılan anket, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından oluşturulan istatistiki bölge birimleri sınıflandırılmasında (İBBS) esas alınan 12 ilde 2.224 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. ● Araştırmaya katılanların yüzde 92,6’sı dinin hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu vurgularken, eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak, dindarlık eğilimlerinde azalma seyri olduğu saptandı. ● Deneklerin yüzde 82,2’si çocuklarının dindar bir insan olarak yetişmesini isterken ankete katılanların yüzde 74,6’sının ilk dini  [ Read More ]

Posted by Semavi Ismailoglu On Temmuz - 7 - 2009 5 Comments

Son günlerde çatışma olaylarıyla dünya gündemin oturan Doğu Türkistan’ın tarihçesi M. Ö. 200 yılına dayanıyor.