Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Linkedin button
Posted by Semavi Ismailoglu On Ağustos - 21 - 2009 0 Comment

Kılavuzsuz Olmaz… Zinde Sosyal Gelişim Derneği öncülüğünde oluşturulan Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak (KAB) Platformunun ikinci Animasyon Filmi yayınlandı. “Kılavuzsuz Olmaz” isimli çizgi animasyon, özellikle anafikir açısından oldukça önemli bir mesaj veriyor…

Posted by tebessum On Temmuz - 16 - 2009 0 Comment

Nefs kelimesi Kur’an-ı Kerimde muhtelif şekillerde geçer.Bunlar;

Nefs (nefse-nefsun-nefsin)olarak 61 kereNefsen;14 kere Nefseke nefsike nefsuke;10 kereNefsehu-nefsihi-nefsehu;40 kereNefsehâ-nefsihâ;2 kereNefsî;13 kereNufus;1nufusiküm1enfusu-enfuse-enfusi;6 kere Enfuseküm-enfusukum-enfusiküm;49 kereEnfusena-enfusina;3 kere Enfusuhum-enfusehüm-enfusihim-91 kereEnfusihinne4 kere

Böylece farklı şekillerde toplam;297 kere geçmektedir.

Posted by tebessum On Temmuz - 7 - 2009 0 Comment

Ailenin kuruluşunda asıl amaç fert fert mensuplarını yalnızca Allaha kul olmaya hazırlamaktır. Kuranın genelinde ise ailenin kuruluş amaçlarına bakacak olursak: Ailenin kuruluşunda asıl amaç fert fert mensuplarını “yalnızca Allah’a kul olmaya hazırlamaktır. Kur’anın genelinde ise ailenin kuruluş amaçlarına bakacak olursak: 1- Aile sevgi huzur yuvası olmalıdır. “Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp da aranızda sevgi ve merhamet peydah etmesi de O’nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” (Rum,31) “Allah evlerinizin bir kısmını sizin için huzur ve sükun yeri yaptı..(Nahl:16) “Sizi bir tek nefisten yaratan gönlü ısınsın diye ondan da eşini yaratan O’dur. Zikrettiğimiz ayetlerde  [ Read More ]