Suriye’yle, Irak’la, İran’la Dost Olmamız Lazım

Şerre Alet Olma, Hakka Destek Ol! Sözü Anla, Tam Uygula!