Doğum Sonrası Aklınızda Bulunsun

Yeni anne/babalara hatırlatmakta fayda var;

🕋 ÇOCUĞUN KULAĞINA EZAN OKUNMASI VE KAMET GETİRİLMESİ
Çocuğa yapılacak ilk telkin sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirilip isminin söylenmesidir. Ezanın mana ve muhtevasında tekbir, tevhit, nübüvvet ve namaz gibi dinin esasları bulunduğundan ilk iman telkini özelliği taşımaktadır.

🍼 ÇOCUĞA YEDİRİLECEK İLK GIDA (TAHNİK)
Yeni doğan çocuğa tatlı bir şey dudağına sürmek Sünnet-i Seniye’dir.
Kuru üzüm ve şeker gibi tatlılarla yapılabilirse de kuru hurma ile yapılması daha faziletlidir. Bu durum sonucunda çocuğun sarılık olma riskininde azaldığı bilimsel olarakta kanıtlanmıştır.

👳🏻 GÜZEL İSİM KOYMAK
Çocuğa güzel isim vermek, babanın çocuğu üzerindeki haklarındandır.
Çocuklarımıza “güzel mânâlara” delâlet eden isimler vermemiz sünneti ihya açısından önemlidir. Çirkin mânâlara delâlet eden isimler verilmez. Hatta güzel isim koymayı tavsiye eden Peygamber Efendimiz’in (asm) kötü anlamlı veya yanlış anlaşılabilecek isimleri de daha güzelleriyle değiştirdiği rivayet edilir.

🐑 AKİKA KURBANI KESİLMESİ
Yeni doğan çocuğun başındaki kıllara akika denildiği için kesilen kurbana da akika kurbanı denilmiştir. Kurban kesmek için yeterli olan herhangi bir hayvan akika kurbanı için de yeterlidir. İmkân dahilinde kız çocuklarına 1, erkek çocuklarına 2 akika kurbanı kesilmesi sünnettir. Akika kurbanı, çocuğun doğumunun yedinci gününde kesilirse daha faziletlidir. Bülûğ çağına kadar da kesilebilir. Akika Allah Teâlâ’nın ihsan ettiği evlat nimeti için, bir şükür kurbanıdır.

 ERKEK ÇOCUĞUN SÜNNET EDİLMESİ
“Dört şey var ki, bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir. Sünnet olmak, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek” (Tirmizî, Ahmed b. Hanbel, Müsned) Çocuğu sünnet etme zamanına gelince; bulüğ çağına kadar müsaade varsa da, müstehap olan vakit doğumun yedinci günüdür.

 BAŞININ TIRAŞ EDİLMESİ
Saçının tıraş edilip ağırlığınca altın/gümüş sadaka verilmesi.

🍽 İKRAM VE DUA
İmkan dahilinde fakirlere, komşuya, eşe dosta, ihtiyaç sahiplerine, akrabalara aşırılığa kaçmadan, israfa fırsat verilmeden, ziyafet verilmesi ve toplu dua edilmesi de hoş olanlardandır.

🕋 HAMD VE ŞÜKÜR
Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, çocuk nimetini bizlere bahşeden, doğum gibi mucizevi bir olayın meydana gelmesine güç yetiren Rabb’imizi unutmamalı, hamd ve şükrümüzü yerine getirmeyi ihmal etmemeliyiz.

 

 

Popularity: 2% [?]

Bir Cevap Yazın


*