Herkes Yükünü Yüklenecek!

Yahya Kemal'de Hayâl

Şeyh Galib Ve “Zügürtlük” Gazeli