Tevfizname

Hak ÅŸerleri hayr eyler,
Zannetme ki gayreyler,
Arif anı seyreyler,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Sen Hakk’a tevekkül kıl,
Tefviz et ve rahat bul,
Sabr eyle ve razı ol,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Kalbin ana berk eyle,
tedbirini terk eyle,
Takdirini derk eyle,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Hallaku Rahim oldur,
Rezzakı Kerim oldur,
Fe’atü Hakim oldur,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Bil Kadı_yı Hacatı,
Kıl ana münacatı,
Terk eyle müradatı,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Bir iÅŸi murad etme
Olduysa inad etme,
Hak’tandır o reddetme,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Hep iÅŸleri faiktir
Birbirine layıktır,
Neylerse muvafıktır,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Deme şu niçin şöyle,
yerincedir o  öyle,
Bak sonunu seyreyle
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Hiç kimseye hor bakma,
İncitme gönül yıkma,
Sen nefsine yan çıkma,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Hoş sabr_ı cemilimdir,
Takdiri kefilimdir,
Allah ki vekilimdir,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Her dilde O’nun adı,
Her canda O’nun yadı,
Her kuladır imdadı,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Her dem O’nu zikr eyle,
Zeyrekliği koy şöyle,
Hayran_ı Hak ol,söyle,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Her sözde nasihat var,
Her nesnede ziynet var,
Her iÅŸte ganimet var,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Her söyleyeni dinle,
Ol söyleteni anla,
HoÅŸ eyle,kabul canla,
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Hakkın olacak isler
Bosdur gam u teÅŸviÅŸler
Ol hikmetini isler
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Sen adli zulüm sanma
Teslim ol oda yanma
Sabr it sakin o sanma
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Her dilde anin adi
Her canda anin yadi
Her kuladir imdadi
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Naçar kalacak yerde
Nagah açar ol perde
Derman ider ol derde
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

Az ye, az uyu, az iç
Ten mezbelesinden geç
Dil gülsenine gel güç
Mevla görelim neyler,
Neylerse güzel eyler…

VALLAHİ güzel etmiş,
BİLLAHİ güzel etmiş,
TALLAHİ güzel etmiş,
Allah görelim netmiş,
Netmişse güzel etmiş…
İbrahim Hakkı Erzurumî

Bir cevap yazın


*